Hexi Ingatlan  - Otthon a Pilisben

Ingatlant keres? Mi megtaláljuk Önnek!

Eladó/kiadó ingatlana van? Mi segítünk az értékesítésben!

Adatvédelmi tájékoztató


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

v  Az alábbi adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a Hexi Ingatlan Szabó Helga EV-val ingatlanközvetítés céljából kapcsolatba lépő természetes személyek (továbbiakban: Ügyfél) információs önrendelkezési jogát biztosítsa.

v  Adatkezelő és adatfeldolgozó:

o    Szabó Helga EV. (2081 Piliscsaba Kökény u. 2., Tel: +36 70 328-0696, e-mail: hexi.ingatlan@gmail.com, honlap: www.hexiingatlan.hu)

o    és a Szabó Helga EV-val jogviszonyban álló teljesítési segédek

v  Az adatkezelés célja: ingatlanközvetítés és az ezzel kapcsolatos segítő szolgáltatások

v  Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelésre kizárólag az ügyfél előzetes és önkéntes hozzájárulásával kerül sor, mely történhet ingatlanközvetítői megbízási szerződés megkötésével és/vagy az ingatlanok megtekintése során a megtekintési nyilatkozat kitöltésekor, ill. aláírásakor valamint keresési megbízás megadásakor (szóban és írásban egyaránt), továbbá a hexiingatlan.hu honlapon érdeklődő üzenet küldése formájában. A kezelt adatok a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról hatálya alá eső információkat, adatokat valamint az ügyfél elérhetőségeit (név, cégnév, képviselő neve, adószám, adóazonosító jel, cím, székhely, személyi ig. száma, teljesítési segédek kezelhetik.

v  Az Ügyfél adatainak továbbítására sor kerülhet az alábbi esetekben:
a)  Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott hitelközvetítő segítségét kívánja igénybe venni, akkor e célból a neve, telefonszáma, e-mail címe továbbításra kerül a hitelközvetítő részére. Ezen adattovábbítás alkalmával az Ügyfél a hitelközvetítő nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
b)  Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott ügyvédet kívánja igénybe venni, akkor a név, születési név, azonosító okmány száma, születési és hely idő, anyja neve, adóazonosító jele, lakcíme/tartozódási címe, bankszámla száma, ingatlan címe és helyrajzi száma továbbításra kerülnek az okiratszerkesztő ügyvéd részére az adásvételi szerződés és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítése céljából. Ezen adattovábbítás alkalmával az Ügyfél az ügyvéd nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
c) Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott energetikai tanúsító szakembert kívánja igénybe venni az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez, akkor az eladó neve, címe, telefonszáma, az ingatlan adatai e célból továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítás alkalmával az Ügyfél a tanúsítványt készítő szakember nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.

v  Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés megszűnik, amennyiben az ügyfél az adatkezelési hozzájárulását visszavonja vagy az adatkezelés fent meghatározott célja megszűnik. Az Ügyfél az adatkezelési hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen és következmények nélkül visszavonhatja, azzal a kitétellel, hogy az addig adott eladási vagy bérbeadási megbízás(oka)t Hexi Ingatlan Szabó Helga EV. az ügyfél elérhetőségei nélkül értelemszerűen nem tudja teljesíteni, tehát az külön jognyilatkozat nélkül is megszűnik. Adatait az Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) b) pontja és a Pm tv. 7-9. § alapján a törvényben meghatározott elévülési határidőig tároljuk.

v  Az ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos jogai: az Infotv. 14. §-a alapján az ügyfél kérelmezheti az adatkezelőnél a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

v  Sütik: A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében..

v  Az Ügyfelek egy esetleges jogsértés esetén a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben (Info. tv.) foglaltak alapján az adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak, illetőleg igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik.

o    Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Info. törvény tartalmazza.

o    Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

o    Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

o    Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

o    Honlap: http://www.naih.hu

o    Telefon: 06.1.391.1400

o    Telefax: 06.1.391.1410

o    E-maiI: ugyfelszolgalat@naih.hu